Naslovnica » Disclaimer
25. 06. 2019.

Disclaimer

Web stranica www.sobih.ba je zvanično oglasno mjesto Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine (u nastavku teksta samo Sindikat).


Web redakcija Sindikata nastoji osigurati tačnost informacija na web stranici www.sobih.ba. Sindikat ne pruža garanciju u vezi sa sadržajem i tačnošću podataka koji se nalaze na ovoj web stranici. Korisnici koji žele konačnu potvrdu o tačnosti informacije ili dokumenta moraju se obratiti izvoru koji je informaciju dostavio za objavljivanje.


Sindikat zadržava pravo da promijeni informacije na web stranici u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.


Sindikat ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja je nanijeta korisniku zbog toga što se isti direktno ili indirektno u svojim postupcima oslanjao na bilo koji dio informacija koji se nalaze na ovoj web stranici.


Sindikat nije odgovoran za sadržaj bilo koje druge web stranice na koju postoji link sa web stranice Sindikata.


Netačni podaci će biti ispravljeni kada web redakcija dobije informaciju o netačnosti podataka i provjeri tačnost navedenog.


Niti jedan dio informacija sa web stranice www.sobih.ba se ne smije koristiti u komercijalne svrhe bez prethodne pismene dozvole Sindikata!

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter