• dsc_3743.jpg
  • dsc_3749.jpg
  • slika_2_home_page.jpg
  • slika_3_home_page.jpg
  • slika_4_home_page.jpg
  • slika_5_home_page.jpg
  • slika_6_home_page.jpg
  • slika_7_home_page.jpg
  • slika_8_home_page.jpg
  • slika_10_home_page.jpg
  • slika_11_home_page.jpg
Naslovnica » Dopisi » Obavijest vladama kantona/županija i poziv Vladi FBIH
25. 06. 2019.

Obavijest vladama kantona/županija i poziv Vladi FBIH

Obzirom da je Kantonalni sud u Sarajevu u upravnom sporu koji je pokrenuo Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine u svojstvu tužitelja, protiv Federalnog ministarstva pravde u svojstvu tuženog, a radi poništenja Rješenja broj: 03-05-2-1659/12 od 24.05.2016.godine, u predmetu brisanja Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine iz Registra udruženja Federacije Bosne i Hercegovine, rješavajući po zahtjevu za odlaganje izvršenja osporenog Rješenja, dana 15.06.2016. godine donio Rješenje broj: 09 0 U 026654 16 U, kojim se odlaže izvršenje osporenog Rješenja tuženog broj: 03-05-2-1659 od 24.05.2016. godine, do okončanja upravnog spora, naš Sindikat je uputio obavijest premijerima i ministrima vlada kantona/županija sa pozivom za hitno otvaranje pregovora radi usklađivanje kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu FBIH.

 

Također, upućen je poziv i Fadilu Novalić, premijeru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, da u skladu sa zaključcima sa konsultativnog sastanka, održanog 29.04.2016. godine, organizuje sastanak pregovaračkih timova, radi nastavka socijalnog dijaloga i otpočinjanja pregovora na uskađivanju Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u FBiH sa Zakonom o radu FBiH.

 

 

* OBAVIJEST VLADAMA KANTONA/ŽUPANIJA

* RJEŠENJE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

* POZIV VLADI FBIH

 

Vi ste posjetilac broj:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter