• dsc_3743.jpg
 • dsc_3749.jpg
 • slika_2_home_page.jpg
 • slika_3_home_page.jpg
 • slika_4_home_page.jpg
 • slika_5_home_page.jpg
 • slika_6_home_page.jpg
 • slika_7_home_page.jpg
 • slika_8_home_page.jpg
 • slika_10_home_page.jpg
 • slika_11_home_page.jpg
Naslovnica » Dopisi
26. 05. 2019.

Dopisi

Obavijest vladama kantona/županija i poziv Vladi FBIH

Obzirom da je Kantonalni sud u Sarajevu u upravnom sporu koji je pokrenuo Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine u svojstvu tužitelja, protiv Federalnog ministarstva pravde u svojstvu tuženog, a radi poništenja Rješenja broj: 03-05-2-1659/12 od 24.05.2016.godine, u predmetu brisanja Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine iz Registra udruženja Federacije Bosne i Hercegovine, rješavajući po zahtjevu za odlaganje izvršenja osporenog Rješenja, dana 15.06.2016. godine donio Rješenje broj: 09 0 U 026654 16 U, kojim se odlaže izvršenje osporenog Rješenja tuženog broj: 03-05-2-1659 od 24.05.2016. godine, do okončanja upravnog spora, naš Sindikat je uputio obavijest premijerima i ministrima vlada kantona/županija sa pozivom za hitno otvaranje pregovora radi usklađivanje kolektivnih ugovora sa Zakonom o radu FBIH.

 

Također, upućen je poziv i Fadilu Novalić, premijeru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, da u skladu sa zaključcima sa konsultativnog sastanka, održanog 29.04.2016. godine, organizuje sastanak pregovaračkih timova, radi nastavka socijalnog dijaloga i otpočinjanja pregovora na uskađivanju Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u FBiH sa Zakonom o radu FBiH.

 

 

* OBAVIJEST VLADAMA KANTONA/ŽUPANIJA

* RJEŠENJE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

* POZIV VLADI FBIH

 

INFORMACIJA ZA SINDIKALNE PODRUŽNICE

U vezi sa Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Akt broj: 06-05-218/2016 od 13.05.2016. godine o oglašavanju ništavim Rješenja Federalnog ministarstva pravde broj: 03-05-2-1659/12 od 29.01.2013. godine o upisu u Registar udruga Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine i Rješenja Federalnog ministarstva pravde broj: 03-05-2-1659/12 od 18.03.2013. godine o promjeni upisa za Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine, te Rješenja Federalnog ministarstva pravde, Akt broj: 03-05-2-1659/12 od 24.05.2016. godine o brisanju Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine iz Registra udruga Federacije Bosne i Hercegovine, Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine je za sve sindikalne podružnice uputio informaciju u vezi sa novonastalom situacijom

INFORMACIJA ZA SINDIKALNE PODRUŽNICE

 

Informacija sa održanog konsultativnog sastanka

Dana, 29.04. (petak) 2016. godine sa početkom u 8:00 sati u zgradi Vlade FBiH

održan je jednosatni, konsultativni sastanak, oko pripreme pregovora

za usklađivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u FBiH sa Zakonom o radu FBiH

 

 

 

INFORMACIJA SA ODRŽANOG

KONSULTATIVNOG SASTANKA

 

POČINJU KONSULTACIJE NA FEDERALNOM NIVOU

 

 

POČINJU KONSULTACIJE NA FEDERALNOM NIVOU

 

Na osnovu poziva iz ureda federalnog premijera Novalića u petak, 29.04.2016. godine sa početkom u 8:00 sati dogovorene su prve konsultacije oko usklađivanja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u FBiH sa Zakonom o radu FBiH.

Konsultacije će biti obavljene između predstavnika Vlade FBiH i tročlanog užeg pregovaračkog tima Sindikata, koji čine: Filip Čelar, dopredsjednik SSOOiO FBiH i predsjednik pregovaračkog tima Sindikata i Mirzet Pozderović i Saudin Sivro, članovi Predsjedništva SSOOiO FBiH.

Osnovni cilj pregovora jeste ujednačavanje prava svih prosvjetnih radnika u FBiH sa jasnim principom da ni jedno stečeno pravo u kantonima ne smije biti umanjeno.

Na pomenutom sastanku se očekuje dogovor oko zaključivanja Protokola o vođenju pregovora.

 

- Odluka o formiranju pregovaračkog tima SSOOIO FBIH

 

 

OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR - 10.02.2016.

Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je potpisan 10.2.2016. godine, možete preuzeti OVDJE

Stranica 1 od 5

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Vi ste posjetilac broj:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter